Incasso

Doorlopende machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging Maritiem Gezinskontakt om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Vereniging Maritiem Gezinskontakt. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Vragen over dit formulier? Neem contact op met onze ledenadministratie.

* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.